DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ xây dựng các ứng dụng hỗ trợ trong quản trị doanh nghiệp trọn gói trên các nền tảng web, ứng dụng di động ... theo các tiêu chí:

  • Rút ngắn thời gian triển khai
  • Đảm bảo chất lượng sản phẩm triển khai
  • Cam kết về sự phát triển liên tục đối với sản phẩm cung cấp

PHẦN MỀM HỆ THỐNG KIỂM TRA TUÂN THỦ

(COMPLIANCE CHECKING SYSTEM)

Phiên bản 3.0

CCS là hệ thống phần mềm được xây dựng trên nền tảng web và ứng dụng di động tập trung vào việc xác định và cải thiện các lỗi trong quá trình vận hành nhằm giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn chất lượng cần áp dụng.