CCS là hệ thống phần mềm được xây dựng trên nền tảng web và ứng dụng di động tập trung vào việc xác định và cải thiện các lỗi trong quá trình vận hành nhằm giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn chất lượng cần áp dụng.

CHỨC NĂNG CHÍNH

  • Khả năng tích hợp: Ngoài các chức năng chính, hệ thống có khả năng tích hợp với các hệ thống quản trị khác trong doanh nghiệp để thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện
  • Thông báo thời gian thực: Hệ thống có giải pháp cảnh báo thời gian thực nhằm hỗ trợ khách hàng những thay đổi khi phát sinh trên hệ thống
  • Ứng dụng di động: Giải pháp đi kèm sản phẩm trên ứng dụng di dộng giúp người thực thi thực hiện linh hoạt
  • Hỗ trợ tuỳ một số chức năng theo khách hàng như hệ thống tính điểm rủi ro, cảnh báo … 
  • Khả năng mở rộng: Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng của khách hàng với nhiều quy mô khác nhau, không hạn chế sự phát triển của khách hàng trong tương lai
  • Mô hình triển khai giải pháp có bao gồm hệ thống cân bằng tải để đảm bảo hiệu năng trong quá tình sử dụng.